پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

 

 

ثبت پرنده ای جدید برای کشورمان ایران

بوچانگاه خاکستری - Ashy Drongo-  Dicrurus leucophaeus

 

 

 

سال گذشته ارایه تصویری قدیمی توسط جناب آقای مهندس "علی جبلی " از محیط بانان جزیره زیبای کیش رایزنی هایی جهت شناسایی و ثبت احتمالی این گونه ایجاد کرد. در ادامه این روند، ثبت تصویر مشابهی در سال 92 توسط جناب آقای مهندس "علی سنگچولی " از فعالان گروه طرلان ، درجنوب شرق کشور حضور پرنده مذکور در کشورمان را تایید نمود. جهت تایید شناسایی، تصاویر مربوطه به چند تن از صاحب نظران بین المللی نیز ارسال و مورد تایید قرار گرفت. هرچند جزیره کیش به عنوان اولین محل مشاهده پرنده مشخص می­شود اما مشاهده آن در جنوب شرق کشور احتمال حضور آن در بخش های دیگر جنوب و جنوب شرق کشور را قوت می بخشد. بدین ترتیب "بوچانگاه خاکستری - Ashy Drongo-  Dicrurus leucophaeus "نیز به لیست پرندگان مشاهده شده در کشور ایران پیوست. مراحل ثبت این مشاهده در نشریات بین المللی در حال انجام است.

                                                                                                                                                                        
   گروه طرلان