پرنده نگری

پرنده شناسی

 

همراه با ما از تماشای پرندگان لذت ببرید

بحث کنید

و بیاموزید

 

تالار گفتگوی پرنده نگری و پرنده شناسی

ورود

 

 

 

 

در راستای سیاست های حفاظت از پرندگان شکاری و با توجه به اهمیت آمار بالای مسمومیت پرندگان شکاری با داروی دیکلوفناک مصرف دامپزشکی این دارو در کشور ایران ممنوع اعلام شد. این اقدام کم نظیر که با همکاری گروه پرنده شناسی و پرنده نگری طرلان، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازان دامپزشکی کشور به انجام رسید قدم سیار موثری در حفاظت از پرندگان شکاری در کشور و منطقه میباشد.

برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه نمایید.